+421 905 633 583

Arcon Slovakia  s.r.o.

Charakteristika:

Thermal Ink Jet (TIJ) - nová generácia systému kódovania vyvinutá na základe spolupráce Hewlett Packard (HP) 2.5 TIJ tlačové hlavy.

Vysoký kontrast (až 600 dpi) a vynikajúca priľnavosť zaručujú perfektnú kvalitu tlače aj pri vysokých rýchlostiach (až 300 m/min).

Štandardné kódy je možné vytvárať kombináciou alfanumerických znakov alebo pomocou 2D kódov.

Atramenty na báze vody a etanolu sú určené pro širokú škálu podkladových materiálov.

Výmena kazety čisto, efektívne, spoľahlivo a bez nutnosti zásahu servisného technika.

Možnosť ovládania cez Ethernet.

Jednoduchá inštalácia do existujúcich liniek, možnosť integrácie až štyroch tlačových hláv ovládaných jednou riadiacou jednotkou.