+421 905 633 583

Arcon Slovakia  s.r.o.

Hlavné aplikácie

Tlač adries v režime on-line

Vysoká kvalita tlače na PE a papierových obaloch

Tlač personálnych informácií a preadries v režime in-line odstraňuje nutnosť výdajov na rozdelenie tlačových procesov

Doba nastavovania a prednastavovania je značne skrátená

Nanášania personálnych informácií na obal

Tlač adresných a personálnych informácií abonenta v režime on-line

Tlač textu na niekoľkých rôznych miestach: na prebale alebo vo vnútri  brožúry, súbežne s chrbtom alebo záhlavím

Nemenná kvalita tlače s použitím všetkých možných typov písma aj pri vysokých rýchlostiach