ARCON Slovakia, spol. s r.o.

Tlačiarne Domino Macrojet a Casecoder

Tlačiarne Domino Macrojet a Domino Casecoder sú určené na tlač veľkých znakov. Zariadenie Macrojet/ Casecoder používa k označovaniu len atrament, ktorý sa nasáva hadičkou z prídavného atramentového tanku. Atrament sa nemusí riediť, lebo priechodnosť trysiek je niekoľkonásobne väčšia ako u Inkjetov (viskozita atramentu, ktorá sa mení podľa teploty okolia nehrá v tomto prípade rolu).  Stroj z tohoto dôvodu nepotrebuje Make-up (riedidlo). Pomocou zubového čerpadla je atrament dopravovaný prepojovacou hadicou do hlavy. Tu atrament prechádza systémem hlavy a cez trysky je nanášaný v kapkách na povrch. Na stroji je tiež možné korigovat intenzitu tlače (väčšie alebo menšie množstvo atramentu k natlačeniu správy).
 

Technická špecifikácia Domino Macrojet a Casecoder