ARCON Slovakia, spol. s r.o.

Charakteristika

Termo-transferové tlačiarne Domino V séria

Termo-transferové tlačiarne (TTO) V série spoločnosti Domino sú schopné tlačiť variabilné údaje, čiarové kódy a obrázky v kvalite 300 dpi na flexibilnú baliacu fóliu a etikety v širokej škále výrobných a baliacich aplikáciach v potravinárskych, farmaceutických a priemyslových odvetviach.

Termo-transfer je už spoľahlivo zavedená technológia pre označovanie flexibilných obalov, ale vďaka jej vynikajúcej schopnosti a technologickým pokrokom, ktoré ju robia cenovo dostupnejšou, v dnešnej dobe získava široké uznanie ako náhrada za staršie - nedigitálne technológie, vrátane horúcej razby a valčekových aplikátorov kódov.

TTO tlačiarne spoločnosti Domino sú schopné tlačiť variabilné texty (v akomkoľvek ľahko čitateľnom písme TrueType), grafiku, čárové kódy a 2D kódy na baliace fólie a etikety.

Princíp tlače

K tlači dochádza umiestnením termálnej pásky medzi ohrievanú tlačovú hlavu a označovaný podklad. V momente kontaktu týchto troch položiek prejde tlačová hlava po celej dĺžke pásky i podkladu. Teplo z tlačovej hlavy prechádza skrz pásku, čím sa na jej spodnej strane roztaví a uvoľní atrament. Atrament priľne na podklad, rýchlo sa ochladí a vznikne tak permanentná tlač.

Tlačová hlava sa obvykle skladá z 300 individuálne riadených miniatúrnych topných teliesok na každých 2,5 cm jej šírky. Tlačený obraz je vytvorený rýchlym spustením (zahriatím) a vypnutím (ochladením) týchto topných teliesok, zatiaľ čo sa tlačová hlava pohybuje po páske. Software je použitý k prevedeniu tlačeného návrhu na signály ovládajúcu tlačovú hlavu. Tlačiarne TTO pracujú v dvoch režimoch v závislosti na tom, ako sa tlačová hlava pohybuje voči páske a podkladu – prerušovanom a kontinuálnom.

Všetky tlačiarne Domino V série sú schopné tlačiť v oboch režimoch.

Kontinuálny režim

V kontinuálnom režime sa podklad pohybuje kontinuálne. Tlačová hlava je počas tlače stacionárna a pohybuje sa podklad.

Prerušovaný režim

V tomto režime tlače sa podklad pohybuje prerušovane. Tlačová hlava je tlačiarňou posúvaná po podklade, zatiaľ čo je podklad nehybný.

Hlavné výhody

  • Najnižšie celkové náklady na prevádzku – vďaka prvkom i-Tech znižujúcim spotrebu pásky a dôb prestojov

  • Jednoduchá a bezchybná obsluha – prostredníctvom nášho prvotriedneho užívateľského rozhrania QuickStep. 

  • Jednoduchá integrácia – umožňuje rýchlu a efektívnu inštaláciu alebo výmenu stávajúcich TTO kóderov

  • Všestranný výkon – dokonalé prispôsobenie vašej aplikácií

Domino V séria - Domino V230i, Domino V320i