ARCON Slovakia, spol. s r.o.

Kľúčové výhody
 • Výmena slepej razby za laserové označovanie – znižuje riziko nesprávneho označenie produkcie, nakoľko laserové označenie je možné ľahko kontrolovať pomocou systémov automatizovanej videokontroly

 • Možnosť sledovania a technológia ochrany proti falzifikátom

 • Prispôsobenie produkcie spotrebiteľovi na pokročilých etapách výroby

 • Validácia (GMP) a verifikácia

 • Kódovanie 2D kódy Data Matrix

 • RFID

 • "Track and Trace"

   

  Máte záujem sa o našich tlačiarňach dozvedieť viac?

  Kontaktujte nás!