ARCON Slovakia, spol. s r.o.

Charakteristika

Tlač DOD - Domino Cx350i

Tlačiareň Domino Cx350i využíva technológiu Piezo DOD pre tlač na širokú škálu podkladov za použitia atramentov na vodnej báze, olejovej báze a/alebo tvrdeným UV žiarením. Tlačové hlavy týchto tlačiarní obsahujú radu komôr vyplnených atramentom. Po aplikácií napätia do stien týchto komôr dôjde k ohybu stien smerom von. Táto deformácia spôsobí pokles tlaku atramentu a komora sa naplní atramentom ešte viac. Akonáhle je napätie uvoľnené, steny sa navrátia do svojich pôvodných polôh a z každej vybranej trysky sa vylúči atramentová kvapka.

Tieto kvapky potom hromadne vytvoria text, čiarový kód, grafiku a variabilné údaje vo vysokom rozlíšení na širokej škále ošetrených i neošetrených médií, plastových kariet a etiketových roliach.

Princíp tlače

Drop on Demand (DOD) je široká klasifikácia tlačovej technológie ink-jet, kde sú atramentové kvapky vylúčené z tlačiarne len v požadovanom momente. Kvapky sú sformované vytvorením tlakového impulzu vo vnútri tlačovej hlavy. Konkrétna metóda použitá na generovanie tohoto tlakového impulzu tvorí primárna pod kategóriu DOD, a síce tepelnú a piezoelektrickú (piezo).

V prípade piezo DOD podlieha piezoelektrický kryštál deformácií po vystavení elektrickému poľu. Táto deformácia vytvorí v atramentovej komore vo vnútri tlačovej hlavy tlakový impulz, ktorý vytlačí atramentovú kvapku z trysky na podklad.

Hlavné výhody

  • Produktivita - prevádzka pri lineárnej rýchlosti až 150 m/min s rozlíšením tlače 300 dpi
  • Vynikajúca kvalita tlače vďaka 500 tryskám, ktoré tlačia v rozlíšení až 600 dpi (nativn) a 1200 dpi (nominálne)
  • Spoľahlivosť – malé množstvo pohyblivých častí znižuje potrebu ručných zásahov a dobu prestojov
  • Flexibilita – možnosť tlače za behu a personalizácií balení Bezkontaktná tlač zabezpečuje ochranu balení

Domino Cx350i