Priemyselné označovanie,
kódovánie a etiketovanie.


ARCON Slovakia, spol. s r.o.

Zariadenie pre plnenie a formovanie krabíc Endoline


Spoločnosť ARCON dodáva spektrum baliacich strojov určených pre umiestnenie "na konci linky" ("end-of-line") a vhodných pre krabice, miskové obaly ("tray") a kazety.

Plné spektrum zahŕňa formovače krabíc, formovače miskových obalov ("tray"), nakladacie/ baliace stroje pre krabice a pre miskové obaly ("tray"), uzatvárajúce stroje pre krabice a tvarovacie stroje pre krabice.

Spoločnosť Endoline má rozsiahle skúsenosti s konštrukciou a s výrobou strojov, vďaka ktorým sa významným spôsobom zvýši hodnota vašej baliacej linky pri minimálnych nákladoch na vlastníctvo investície ("cost of ownership").

S jedinečnými konštrukčnými charakteristickými parametrami sú tieto stroje vhodné pre široké spektrum aplikácií v potravinárstve, kde k typickým spracovávaným produktom patria zákusky, sušienky, cukrovinky a hotové jedlá.
 

Ponuka zariadení pre plnenie a formovanie krabíc:


  • Tvarovacie stroje pre krabice
  • Formovače krabíc
  • Formovače miskových obalov (“tray“)
  • Nakladacie stroje / baliace stroje pre krabice
  • Nakladacie stroje / baliace stroje pre miskové obaly (“tray“)
  • Stroje pre uzatváranie krabíc


Charakteristické parametre:


  • Spoľahlivosť
  • Účinnosť
  • Všestrannosť
  • Jednoduchosť pri používaní


V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa zariadení Endoline kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenie.